Monthly Archives: Maj 2017

30.01.2017 Majówka Integracyjna w Cieszanowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie zaprosił nas na „Majówkę Integracyjną”. W planie  spotkania był spacer po „Szumach nad Tanwią”, są to urokliwe kaskady. Rzeka Tanwia swe źródła ma na południowym Roztoczu, jej bieg zaczyna się między wsiami  Stara Huta i Złomy Ruskie. Obszar źródliskowy Tanwi jest chroniony i stanowi Rezerwat przyrody. Piękna majowa pogoda sprzyjała dobremu samopoczuciu, wszyscy byliśmy zachwyceni pięknem przyrody. Po przejściu trasy  zostaliśmy zaproszeni na pyszny obiad i słodki poczęstunek w lokalu „Leśna Chata” w Kowalówce. Gospodarze zorganizowali dyskotekę oraz zabawy z nagrodami.
Dziękujemy za zaproszenie.

Categories: Uncategorized

18.05.2017 Wyjazd do kina Helios w Rzeszowie

Wybraliśmy się do kina Helios w Rzeszowie na film  pt. „Dzieciak rządzi”  Pomimo, że była to bajka wszyscy z wielką przyjemnością   obejrzeliśmy film. Po kinie zjedliśmy pyszne lody.

 

Categories: Uncategorized

17.05.2017 Konferencja w Warszawie

17 maja  2017 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji  w Warszawie otwierającej konsultacje społeczne dotyczące zmian  ustaw wdrażających  program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem”. Miejscem spotkania był budynek Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorami Konferencji byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska.

W czasie konferencji głos zabierali: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ks. dyr . Marian Subocz– Dyrektor Caritas Polska, Krzysztof Michałkiewicz  – Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS, Mirosław Przewoźnik  – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych  w MRPiPS, Katarzyna Klimiuk  – Zastępca Dyrektora Departamentu  Funduszy w MRPiPS, dr hab. Dobroniega Trawkowska  – (profesor UAM w Poznaniu), Laura Jurga,  Agnieszka Suszko, Kazimierz Nowicki, Magdalena Szostakowska,  Mariola Racław, Agnieszka Szczurek.

Na konferencji poruszono sprawy dotyczące;

  • Osób z niepełnosprawnością na drodze do samodzielności
  • Dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie
  • „Systemu stargardzkiego” wsparcia osób z niepełnosprawnością , doświadczenia mieszkalnictwa chronionego.
  • Mieszkalnictwa chronionego
  • Wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku  pracy
  • Opieki wytchnieniowej.

ŚDS reprezentowały trzy uczestniczki zajęć, kierownik i  opiekun.  Oprócz udziału w konferencji zwiedziliśmy autokarem Warszawę i zjedliśmy pyszne lody w Iławie.

Categories: Uncategorized

16.05.2017 Przegląd Poezji Osób Niepełnosprawnych w Trzcianie .

Uczestniczyliśmy w Przeglądzie  Poezji Osób Niepełnosprawnych  w Trzcianie.

Temat  przewodnim  tegorocznego  Przeglądu był: „Człowiek , Przyjaźń”.

W tym roku przygotowaliśmy się w kategorii „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

Pani  Zosia przygotowała : monolog literacki pt : „Przyjaźń, szansą przetrwania człowieka”,  pani Wanda    napisała dwa wiersze pt: „  Tajemnicza siła- przyjaźń”    i  „Wiosna”.

Categories: Uncategorized

10.05.2017 Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Ropczycach

Środowiskowy Dom Samopomocy w  Ropczycach zaprosił  nas na Przegląd Twórczości Artystycznej w ramach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się 10  maja w Centrum Kultury w Ropczycach.

Na Przegląd  przygotowaliśmy   repertuar : Piosenkę  – „Pozwól mi Panie”  w wykonaniu WANDY BEDNARSKIEJ, BOGUSŁAWA CICHOŃSKIEGO , MAŁGORZATY PYTEL, WERONIKI  KĘSIK, ZOFII ROLNICKIEJ   oraz Wiersz pt. „Wiosna” i „ Akceptacja”  twórczości pani Wandy Bednarskiej.

Podczas Przeglądu mieliśmy możliwość prezentacji  naszych prac rękodzielniczych.

Po zakończeniu imprezy udaliśmy się na pyszny poczęstunek do restauracji.

Gospodarzom  dziękujemy za zaproszenie.

 

Categories: Uncategorized

Blog na WordPress.com.